Mezar Hizmetleri - Mezar Yapım ve Bakım Hizmetleri
Kapat
Lütfen Giriş Yapın

Sepetiniz Boş

HİZMET SÖZLEŞMESİ

 

 

1. KONU

İşbu sözleşme ekteki formda bilgileri yer alan müşteri ile Vakıftur Uluslarası Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti. arasında müşterinin bakımını talep ettiği yakınına ait mezarın veya mezarların yine ekli formda belirtilen seçmiş olduğu bakım paketine/lerine uygun şekilde belirlenen süre ile bakım hizmetlerinin yerine getirilmesi hususlarını içerir.

 

2. BAKIM HİZMETİNİN KAPSAM VE NİTELİKLERİ

İşbu sözleşme konusu bakım hizmeti yapılacak mezar bilgiler, mütevaffa yakınına ait bilgiler, paket ve içeriği ile miktarı ve diğer hizmet esasları müşterinin online olarak doldurmuş olduğu formda belirtilmiştir. İş bu form sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup, hizmet nitelikleri için iş bu form esas alınacaktır.

Vakıftur Uluslarası Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti. işbu sözleşmeyle üstlendiği hak ve yükümlülüklerin bir kısmının veya tamamının yetkili kıldığı bir bayisi tarafından yerine getirilmesini ve üstlenilmesini, işbu sözleşmenin her aşamasında tek taraflı olarak talep etme hak ve serbestisine sahiptir. Bu durumun gerçekleşmesi halinde müşterinin, bu yetki devrine hiçbir itirazı olamayacağı gibi sözleşme koşullarını yeniden belirleme hak ve yetkisi de bulunmamaktadır. Bu cümleden olarak Vakıftur Uluslarası Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti. işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini bir bayisine devri durumunda işbu sözleşme tüm maddeleri itibariyle başta müşteri olmak üzere Vakıftur Uluslarası Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti. ve tayin edilen bayiyi de aynı şekilde bağlamakta ve tüm taraflar için hüküm ifade etmektedir. Ancak, bayinin sözleşmeye ilişkin taahhütleri yerine getirememesi, Alıcıya karşı, Vakıftur Uluslarası Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti. sözleşmeden kaynaklanan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

 

3. SÜRE

İşbu Sözleşme, sözleşme tarihinden itibaren tek seferlik 1(bir) yıllık süre için akdedilmiş olup, müşterinin bir sonraki yılın ücretini ödemesi halinde otomatik olarak 1’er yıllık sürelerle uzayacaktır.

4. FİYAT VE ÖDEME

Müşteri, talep ettiği ve online olarak doldurmuş olduğu formda belirtilen mezar bakım paketi ücretini sipariş ve sözleşmenin imzalanması ile beraber hizmet sağlayıcıya kredi kartı / online ödeme sistemleri / banka hesabına aktarmak suretiyle peşin olarak ödeyecektir. Kredi kartı ya da online ödeme sistemleri üzerinden ya da banka hesabına yapılan ödemenin Vakıftur Uluslarası Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti. Hesaplarına geçmesiyle sözleşme yürürlüğe girer. Ödemenin hesaplara geçmemesi halinde Vakıftur Uluslarası Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nın hiçbir yükümlülüğü yoktur. Bu durumda müşteri hiçbir hak iddiasında bulunamayacağını peşinen kabul eder.

5. VAKIFTUR TARAFINDAN VERİLECEK HİZMETLER

Mezar üstü ve çevresindeki yabani otlar temizlenir. Mezar içine torflu toprak ilavesi yapılır. Mezar içine çiçek ekilir. Mezar başlığı ve çevresi yıkanır.

Sipariş edilen ve ücreti hizmet sağlayıcıya ödenen Hizmet Paketi’nin içerdiği tüm hizmetler hizmet sağlayıcı tarafından verilecektir.

Bakım hizmetinin İnternet sayfamızda size ayrılacak alandan mezar fotoğraflanarak yayınlanması

6. MÜŞTERİNİN HAK VE SORUMLULUĞU

Müşteri;

6.1. Bakımını talep ettiği mezar ile ilgili bilgileri eksiksiz olarak verecektir.

6.2. Ödeme yükümlülüklerini zamanında yerine getirecektir.

6.3. Kendisine ayrılan İnternet site alanını yasalara aykırı kullanmayacaktır. Aksine bir durumda kullanımının engelleneceğini peşinen kabul eder.

7. FESİH – CEZAİ ŞART

Müşteri sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, Vakıftur Uluslarası Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nın sözleşmeyi tek taraflı fesih etmesini ve herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.

Vakıftur Uluslarası Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti. bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, müşterinin sözleşmeyi tek taraflı fesih etmesini ve müşteriden aldığı sözleşme hizmet bedelini 3 gün içinde iade etmeyi peşinen kabul eder.

8. DİĞER HUSUSLAR

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların giderilmesinde Türkiye Cumhuriyeti Kanunları geçerli olup, ANKARA Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

İşbu Sözleşme’nin sonuna kadar, taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden, bu sözleşmede ve online formda belirtilenler dışında başka taleplerde bulunmazlar.

İşbu Sözleşme, ……………… tarihinde online olarak düzenlenerek, online olarak onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.

Haber Bülteni